مطالب جدید

اولین سرویس ارائه اینترنت با کمک بالون شرکت آلفابت در کشور کنیا راه اندازی شد

تیر / 19 / 1399

اولین سرویس ارائه اینترنت با کمک بالون شرکت آلفابت در کشور کنیا راه اندازی شد

نقشه گوگل یافتن مکان‌های قابل دسترسی با ویلچر را آسان‌تر کرد

خرداد / 02 / 1399

گوگل قابلیت جدیدی به گوگل مپس اضافه کرده که با فعال کردن آن، امکان دسترسی به محل مورد نظر با ویلچر و همچنین دیگر اطلاعات دسترسی آن برای افراد دارای معلولیت نمایش داده می‌شود