مطالب جدید

چگونه از سیستم عامل مک در برابر باج افزارها محافظت کنیم.

مرداد / 24 / 1399

با توجه به اینکه اپل امنیت بالایی را ایجاد کرده امکان آلوده شده سیستم عامل مک بسیار کم است اما حتی یک درصد امکان آلوده شدن این دستگاه هم وجود دارد.